Ny E39

Forslag til ny og funksjonell trasé

Video som viser forslaget til ny trasè.

Visjonen om ny E39 trasè

fra Sandnes via Egersund til Flekkefjord

Me er på jakt etter ein framtidsretta og effektiv infrastruktur mellom to byregionar i sterk vekst. Skal Nord-Jæren og Kristiansand effektivt knyttast saman, må ein ny E39 leggjast nærare der folk bur og arbeider. Gevinstane er blant anna regions- og arbeidsmarkeds utviding, bedre trafikksikkerhet og eit redusert press på dyrka jord i Norges matkammer, Jæren.

Kvifor ny trase?

Me treng ein framtidsretta satsing på infrastruktur, både for sikkerhet og levedyktighet for regionen.
…Les mer

Korleis kan du hjelpe?

Hjelp oss å spre budskapet, engasjer deg og gje oss dine meiningar på Facebook

Kva er gevinsten?

Kortare byggeperiode, færre forsinkelsar, raskare og tryggare transport ...Les rapportar og artiklar her

Les om forslaget:

Visjonen om ny e39 Trase

Delta i debatten:

Støtt oss på facebook

Lær meir:

Den nye e39 i media

Design og utvikling: oostring