Forslag til ny og funksjonell trasé

Artikler om nye E39 i media:

 

nrk.no/rogaland, 21. nov. 2014

Vil spare matjord med ny E39 trasé

Fremskrittspartiet vil se på Rune Gjedrem sin ide om en helt ny E-39 trasé fra Sandnes over Høg-Jæren til Flekkefjord på nytt.

Link

 

Aftenbladet.no, 14. feb. 2013

Bygg heilt ny E 39 parallelt med nytt dobbeltspor for lyntog

Økonomi, jordvern og reduksjon av ulykker er handfaste argument for å velja ein heilt ny trasé for E 39.

Link

 

Åpent møte om ny E39 mellom Sandnes og Flekkefjord

Sokndal Rotary inviterer til åpent møte om ny E39 mellom Sandnes og Flekkefjord – onsdag 17. oktober 2012, kl. 19.00 – kinosalen på Soknatun. 

Link

 

Dn.no, 3. okt. 2012

Kan velte om på hele veikabalen

En helt ny måte å regne på gjør det enda mer lønnsomt å bygge vei der folk faktisk bor.

…Les mer

 

Aftenbladet, 3. okt. 2012

Er det for sent å snu på E 39?

Fylkestinget i Rogaland har satt rikspolitikerne og trafikksikkerheten i ei kattepine: Er virkelig Rogfast mye viktigere enn utbedring og midtsikring av «dødsveien» E 39 og forlengelse av dobbeltsporet til Jæren og Egersund?

…Les mer

 

Avisen Agder, 1. okt. 2012

Visjon om ny E39

E39-entusiast Rune Gjedrem har laget sin egen ytre E39-løsning fra Sandnes til Flekkefjord. Løsningen går i samme område som utredningen av høyhastighetsbane viste var mulig.

…Les mer

 

Aftenbladet, 1. okt. 2012

Privat E 39-forslag

Bjerkreimsbuen Rune Gjedrem har laget film om forslaget til vei mellom Ålgård og Søgne. Nå har han fått med seg en tung bakmann, tidligere fylkesmann Hjalmar I. Sunde.

…Les mer

 

Dalane Tidene, 1. okt. 2012

Vegentusiast har laga film

Gjedrem inviterte til filmlansering og pressekonferanse måndag føremiddag. Med seg hadde han tidlegare fylkesmann i Aust-Agder, Hjalmar I. Sunde og president i Stavanger Vest Rotary, Leik Woie. Begge støttar varmt opp om vegløysinga til Rune Gjedrem, som går ut på å legga E39 i ein heilt ny trasé mellom Bogafjell i Sandnes og Flekkefjord

…Les mer

 

Hjalmar I. Sunde, 1. okt. 2012

Innlegg, Grand hotell, Egersund

Når vi i dag introduserer et alternativ til tenkingen omkring E-39, vil jeg gjerne si noen ord
innledningsvis. Jeg har i de senere år vært forferdet over tiden det tar å planlegge og bygge
nye veger hos oss. Jeg har kjennskap til dette. Under bygging av E-18 over Østerholtheia og
strekningen Brokelandsheia-Vinterkjær samt bygging av ny E-18 Grimstad-Kristiansand var
jeg som fylkesmann i Aust-Agder både premissleverandør, megler og avsluttende anbefalende
myndighet til departementet. Det viktigste argument for ny veg, var utvilsomt antall døde og
hardt skadede på E-18.

…Les hele innlegget

 

NHO, 10. sep. 2012

Bygg fire-felts vei

På tre av tolv strekninger med planlagt veiutbygging underdimensjonerer Statens vegvesen trafikkgrunnlaget. Det viser en fersk undersøkelse som er gjort for NHO.

…Les mer

 

NRK, 26.sep. 2012

Internasjonal ekspert sjokkert over norsk vegstandard

Noreg er ti gongar rikare enn Albania, men likevel er vegstandarden i dei to landa på same nivå. Norsk vegpolitikk vert slakta i ein ny internasjonal rapport.
…Les mer
- Se video

 

Avisen Agder, 23. sep. 2012

Tyvstarter firefelts-plan for E39

Fylkesrådmannen i Vest-Agder vil ha politikerne med på å lage en stor regional plan for E39 for å legge til rette for utbygging av en fire-felts E-39 gjennom fylket snarest mulig.
…Les mer

 

Nettavisen, 26. sep. 2012

Norge har ikke forstått nytten av veier

Nesten alle prosjekter blir i dag feilaktig dømt som samfunnsøkonomisk ulønnsomme.
…Les mer

 

Aftenbladet, 5.jan. 2012

Ny E 39 ikkje til for småplassane

Skal byregionane Nord-Jæren og Kristiansand effektivt 
knyttast saman, må ein ny 
E 39 leggjast nærare der folk bur og arbeider. Og vegen bør helst parallelt med traseen 
for lyntog.
…Les mer

 

Aftenbladet, 26 sep. 2012

Oppsiktsvekkende dårlig planlegging av ny E39

Utredningen av nye E39 Ålgård-Søgne legger til grunn en svært lav trafikkvekst fram mot 2040. – Oppsiktsvekkende dårlig, mener påtroppende ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger. Hun vil ha fire felt hele veien til Kristiansand.

…Les hele saken

Design og utvikling: oostring